ČÍNSKÁ
METAFYZIKA

ČÍNSKÁ
METAFYZIKA

ČÍNSKÁ
METAFYZIKA

Čínská metafyzika vychází z tisícileté čínské kultury. Zkoumá vztahy mezi člověkem, přírodou a vesmírem a spojuje několik oborů, které nabízejí klíč k pochopení tajemství naší existence. Patří mezi ně čínská medicína, feng shui, čínská astrologie a další disciplíny. Jejím hlavním cílem je ukázat nám, jak můžeme žít v souladu s přírodou a vesmírem, dosáhnout harmonie a rovnováhy ve svém životě. Pomáhá nám rozumět energiím a vlivům, které ovlivňují naše štěstí, vztahy a prosperitu.

Staří čínští mudrci věřili, že velká část našeho života je daná a člověk jej ovlivňuje z pouhých 33 %.

Další třetinu ovlivňuje Nebe, čímž mysleli konstelaci universa definující životní cestu člověka. Zbylou třetinu určuje Země, to jest prostředí, v němž člověk žije. Díky jejich po tisíce let trvajícímu pozorování a studiu mám dnes možnost rozklíčovat obrysy tvé životní cesty a dát ti možnost vědomě naplnit její potenciál. 

Čínská metafyzika vychází z tisícileté čínské kultury. Zkoumá vztahy mezi člověkem, přírodou a vesmírem a spojuje několik oborů, které nabízejí klíč k pochopení tajemství naší existence. Patří mezi ně čínská medicína, feng shui, čínská astrologie a další disciplíny. Jejím hlavním cílem je ukázat nám, jak můžeme žít v souladu s přírodou a vesmírem, dosáhnout harmonie a rovnováhy ve svém životě. Pomáhá nám rozumět energiím a vlivům, které ovlivňují naše štěstí, vztahy a prosperitu.

Staří čínští mudrci věřili, že velká část našeho života je daná a člověk jej ovlivňuje z pouhých 33 %.

Další třetinu ovlivňuje Nebe, čímž mysleli konstelaci universa definující životní cestu člověka. Zbylou třetinu určuje Země, to jest prostředí, v němž člověk žije. Díky jejich po tisíce let trvajícímu pozorování a studiu mám dnes možnost rozklíčovat obrysy tvé životní cesty a dát ti možnost vědomě naplnit její potenciál. 

Nástrojem mi bude Čínská astrologie, která je využívána jako nástroj osobní diagnostiky. Mistři feng shui podle ní harmonizují prostor člověka a praktici čínské medicíny zase tělesnou qi (Qi je považována za životní sílu, která udržuje tělo funkční. Pokud není qi v harmonii, mohou přijít nemoci. Rovnováha toku qi je tedy základem zdraví.)

  Analýzou data narození dokážu odhalit mnohá tajemství tvé životní cesty. Podrobná osobní mapa ti poskytne cenné informace o této cestě. Rozkryje vrozené schopnosti, které definují tvůj potenciál a pole k dosažení úspěchu, čekající výzvy i úskalí, které na své cestě budeš muset zdolávat, a spoustu dalších zajímavých detailů.Přesná trasa tvé cesty je však dána tvými osobními rozhodnutími, činností či nečinností. 

Nástrojem mi bude Čínská astrologie, která je využívána jako nástroj osobní diagnostiky. Mistři feng shui podle ní harmonizují prostor člověka a praktici čínské medicíny zase tělesnou qi (Qi je považována za životní sílu, která udržuje tělo funkční. Pokud není qi v harmonii, mohou přijít nemoci. Rovnováha toku qi je tedy základem zdraví.)

  Analýzou data narození dokážu odhalit mnohá tajemství tvé životní cesty. Podrobná osobní mapa ti poskytne cenné informace o této cestě. Rozkryje vrozené schopnosti, které definují tvůj potenciál a pole k dosažení úspěchu, čekající výzvy i úskalí, které na své cestě budeš muset zdolávat, a spoustu dalších zajímavých detailů.Přesná trasa tvé cesty je však dána tvými osobními rozhodnutími, činností či nečinností. 

AŤ UŽ VĚŘÍŠ V ČÍNSKOU METAFYZIKU NEBO NE,

tyto starodávné principy ti mohou poskytnout cenné rady a inspiraci na cestě ke štěstí a úspěchu. Je jen na tobě, jak s nimi naložíš a jaký průběh cesty si pro sebe zvolíš.

ČÍŇANÉ ŘÍKAJÍ

"Není to o tom, jaká ruka tě vede, ale jak s ní hraješ."

Člověk s omezenými schopnostmi tak může dosáhnout mnoha úspěchů díky své tvrdé práci a pozitivnímu myšlení.

 

Naopak, i ten nejtalentovanější člověk může promarnit svůj potenciál, pokud se rozhodne nekonat či konat nesprávným způsobem. 

VYPLATÍ SE ZNÁT SVÉ LIMITY

Anglické přísloví říká "Z ucha prasete hedvábnou peněženku nevyrobíš". Znalost našich osobních hranic, omezení, limitů by mnoha lidem ušetřila zklamání, neštěstí a frustraci.

 

Vždyť dosahování cílů postavených na realistických očekáváních přináší do života opravdovou radost a štěstí.

ČÍŇANÉ ŘÍKAJÍ

"Není to o tom, jaká ruka tě vede, ale jak s ní hraješ."

Člověk s omezenými schopnostmi tak může dosáhnout mnoha úspěchů díky své tvrdé práci a pozitivnímu myšlení.

 

Naopak, i ten nejtalentovanější člověk může promarnit svůj potenciál, pokud se rozhodne nekonat či konat nesprávným způsobem. 

VYPLATÍ SE ZNÁT SVÉ LIMITY

Anglické přísloví říká "Z ucha prasete hedvábnou peněženku nevyrobíš". Znalost našich osobních hranic, omezení, limitů by mnoha lidem ušetřila zklamání, neštěstí a frustraci.

 

Vždyť dosahování cílů postavených na realistických očekáváních přináší do života opravdovou radost a štěstí.

VYBER SI, CO SI SPOLU MŮŽEME DOPŘÁT

 ŽIVOTNÍ CESTA KAŽDÉHO Z NÁS S SEBOU PŘINÁŠÍ RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY.
POJĎME JE SPOLEČNĚ ODHALIT.

MAPA TVÉ
OSOBNÍ CESTY

Chceš lépe porozumět sama sobě a svému životu? Nebo potřebuješ pomoc ve svém pracovním směřování? Váháš, zda a kdy se pustit do svého podnikání? Ráda ti pomohu nejen s tím.

MAPA CESTY TVÉHO DÍTĚTE

Chceš lépe pochopit osobnost a potřeby svého miláčka? Zajímá tě, kde leží jeho potenciál do života, nebo v jaké oblasti má příležitost pracovně uspět?

VÝBĚR TERMÍNU PORODU (CÍSAŘEM)

Pomohu ti s výběrem termínu pro příchod tvého očekávaného broučka. Zpracuji rozbor jeho povahových vlastností podle zvažovaných termínů. Rozhodnutí je již na tobě.